خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 279,125 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
3444 * 5166 پیکسل / 2.08مگابایت

چلسی ۴ - ۱ آرسنال

کلیدواژه

چلسی ۴ - ۱ آرسنال

فینال لیگ اروپا، فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸، ، 1398/03/08، جمهوری آذربایجان، باکو، المپیک باکو، چلسی ۴ - آرسنال ۱