خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 207,900 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
4160 * 6240 پیکسل / 2.09مگابایت

آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان

دوره بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۲-۱۴۰۱، هفته هفدهم، دور برگشت، 1401/11/07، اراک، ورزشگاه امام خمینی اراک، آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان