خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 232,000 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
3044 * 4566 پیکسل / 2.03مگابایت

آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان

دوره بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۴۰۲-۱۴۰۱، هفته هفدهم، دور برگشت، 1401/11/07، اراک، ورزشگاه امام خمینی اراک، آلومینیوم اراک ۳ - ۱ صنعت نفت آبادان