خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 322,300 ریال
1200 پیکسل نمونه سایز
1200 پیکسل نمونه سایز
3360 * 5040 پیکسل / 1.04مگابایت

ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ ذوب آهن

ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ ذوب آهن

لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، سال ۱۴۰1، مرحله یک چهارم نهایی، 1401/12/16، بندرانزلی، مجموعه ورزشی شهدای آبکنار، ملوان بندر انزلی ۱ - ذوب آهن ۰