خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 361,050 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان 0 - 2 تراکتورسازی تبریز

پیکان 0 - 2 تراکتورسازی تبریز

دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 94-93، هفته بیست و هفتم، دور برگشت، یکشنبه 6 اردیبهشت 1394، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، پیکان 0 - تراکتورسازی تبریز 2