خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 355,250 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

راه آهن 2 - 1 صبا

راه آهن 2 - 1 صبا

دوره پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 95-94، هفته چهارم، دور رفت، جمعه 30 مرداد 1394، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، راه آهن 2 - صبا 1