خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 346,550 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

صبا 1 - 0 پرسپولیس

صبا 1 - 0 پرسپولیس

فینال دومین دوره جام شهدا، سال 1394، سه شنبه 6 بهمن 1394، تهران، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، صبا 1 - پرسپولیس 0