خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 348,000 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

راه آهن 0 - 1 نفت تهران

راه آهن 0 - 1 نفت تهران

دوره پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 95-94، هفته بیست و چهارم، دور برگشت، یکشنبه 15 فروردین 1395، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، راه آهن 0 - نفت تهران 1