خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 251,943 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

پیکان 0 - 2 پدیده مشهد

پیکان 0 - 2 پدیده مشهد

دوره شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل 96-95، هفته بیست و چهارم، دور برگشت، جمعه 20 اسفند 1395، تهران، شهرقدس، ورزشگاه شهدای شهر قدس (قلعه حسنخان)، پیکان 0 - پدیده مشهد 2