خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت: 386,250 ریال
800 پیکسل نمونه سایز
800 پیکسل نمونه سایز
1300 پیکسل نمونه سایز
* پیکسل /

ایران ۰ - ۰ نیجریه

کلیدواژه

ایران ۰ - ۰ نیجریه

مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل, گروه اف, 1393/03/26, برزیل, کوریتیبا, ورزشگاه بایکسادای, ایران ۰ - ۰ نیجریه